Scena społeczna

Zapraszamy na spotkania,wykłady, debaty i prezentacje w ramach projektów międzynarodowych oraz lokalnych współprac.

24.06 SOBOTA

15:00 Deconfining: partnerstwa międzykontynentalne. Konteksty, procesy, sieć

  • prezentacje w języku angielskim

Wydarzenie odbywa się w ramach inauguracji polskiej odsłony projektu współpracy międzynarodowej Deconfining. Podczas spotkania ogłoszony zostanie nabór na rezydencje artystycznie w Tanzanii dla osób artystycznych z regionu środkowoeuropejskiego i afrykańskiego.

Prezentacja działalności:
Nafasi Art Center z Dar es Salaam, Tanzania oraz Muzeum Historii Kobiet z Lusaki, Zambia. 

Prowadzenie: dr Małgorzata Miśniakiewicz

Uczestniczki:
Tanzania: Lilian Hipolyte, Firdaus Mbogho
Zambia: Samba Yonga, Natasha Omokhodion-Kalulu Banda

18:00 Deconfining: wyzwania, problemy i radości budowania nowych relacji międzykontynentalnych

  • dyskusja w języku angielskim

Prowadzenie: dr Karolina Bieniek

Uczestniczki:
Tanzania: Lilian Hipolyte (Nafasi Art Center)
Zambia: Samba Yonga (Muzeum Historii Kobiet)
Polska: Iwona Frydryszak (Lelenfant), Anna Kudarewska (Fundacja Krzyżowa)

25.06 NIEDZIELA

15:00 Zrównoważony rozwój i kultura w perspektywie międzykontynentalnej: cele, praktyki i konteksty

  • dyskusja w języku angielskim

Wydarzenie inauguruje polską odsłonę projektu współpracy międzynarodowej The Big Green.

prowadzenie: dr Kamila Kamińska (Uniwersytet Wrocławski)

uczestniczki: dr Małgorzata Miśniakiewicz (Art Transparent), Lilian Hipolyte i Firdaus Mbogho (Nafasi Art Center), Samba Yonga i Natasha Omokhodion-Kalulu Banda (Muzeum Historii Kobiet)

18:00 Narracje z Europy Środkowo-Wschodniej i Afryki Południowo-Wschodniej o bliskości i oddaleniu – wielokontekstowa mozaika

  • dyskusja w języku angielskim

uczestniczki: dr hab. Urszula Markowska-Manista (Uniwersytet Warszawski) i Natasha Omokhodion-Kalulu Banda (Muzeum Historii Kobiet, Zambia)

26.06 PONIEDZIAŁEK

15:00 Złoty sedes Trumpa. Do czego przydaje się ostentacyjna konsumpcja?

  • wykład dr hab., prof. Uniwersytetu SWPS Agaty Gąsiorowskiej

Badania psychologiczne pokazują, że konsumpcja i posiadanie rzeczy materialnych mogą być używane jako zastępcza metoda zaspokajania potrzeb emocjonalnych, duchowych czy społecznych. W szczególności ostentacyjna konsumpcja, a więc kupowanie na pokaz, może być sposobem na zwrócenie na siebie uwagi innych oraz zamiennikiem dla szacunku i wsparcia wynikającego z bliskich relacji. Niestety, jak wyjaśnimy podczas spotkania, strategia ta nie jest skuteczna na dłuższa metę i powoduje raczej obniżenie niż podwyższenie dobrostanu psychologicznego.

18:00 Miłość w czasach app-kultury

  • wykład Katarzyny Kulwickiej (Uniwersytet SWPS)

Nowe technologie jeszcze na długo przed pandemią wkroczyły w niemal każdy obszar życia człowieka, by w czasie lockdownu niemal zmonopolizować rynek kontaktów społecznych. Podczas spotkania porozmawiamy o tym, w jaki sposób obecność nowych technologii wpłynęła na relacje międzyludzkie oraz czy i komu ułatwia to poznawanie nowych osób, a także czy za ich sprawą zmieniła się jakość bliskich relacji.

Scena społeczna, jak co roku, stanie się miejscem spotkań, wymiany poglądów i doświadczeń. Organizatorka festiwalu, fundacja Art Transparent, partycypuje w wielu międzynarodowych, a także międzykontynentalnych projektach. W ramach jednego z nich – Deconfining arts, culture and politics in Europe and Africa – na tegoroczny Przegląd przyjadą reprezentantki organizacji partnerskich: Muzeum Historii Kobiet (Zambia) oraz Nafasi Art Space (Tanzania). Celem projektu Deconfining jest wypracowanie nowych, równych więzi kulturowych między Europą i Afryką poprzez stworzenie trwałego modelu współpracy. Deconfining angażuje praktyków kultury, decydentów, artystów tworzących w obszarze sztuk performatywnych, medialnych i wizualnych, uniwersytety oraz odbiorców z obu kontynentów, by stworzyć nowe formy międzykontynentalnej współpracy artystycznej i kulturalnej. W ten sposób przyczynia się do lepszego, uwzględniającego różne punkty widzenia zrozumienia wzorców ograniczeń we współpracy w perspektywie międzykontynentalnej. Nadrzędnym celem tego projektu jest uwolnienie się od paternalistycznych i kolonialnych sposobów myślenia na rzecz silnej postawy partycypacyjnej oraz zapewnienie lepszego dostępu do informacji o formach międzykontynentalnej mobilności i współtworzenia. W ramach Sceny społecznej 21. SURVIVALU Art Transparent zainauguruje również polską odsłonę międzynarodowego projektu The Big Green, którego końcowym efektem będzie zbiór dobrych praktyk dla organizatorów zrównoważonych festiwali artystycznych. Fundacja przez cały weekend zaprasza na prezentacje i dyskusje, w których wezmą udział gościnie i goście z Tanzanii, Zambii oraz Polski.

W poniedziałek Art Transparent wraz z Uniwersytetem SWPS zapraszają na dwa wykłady. Agata Gąsiorowska podczas spotkania „Złoty sedes Trumpa. Do czego przydaje się ostentacyjna konsumpcja?” opowie o tym, jak konsumpcja i posiadanie rzeczy materialnych mogą być używane jako zastępcza metoda zaspokajania potrzeb emocjonalnych, duchowych czy społecznych. Katarzyna Kulwicka w ramach wykładu „Miłość w czasach app-kultury” opowie o tym, w jaki sposób obecność nowych technologii wpłynęła na relacje międzyludzkie – czy i komu ułatwia to poznawanie nowych osób i czy za ich sprawą zmieniła się jakość bliskich relacji.

Samba Yonga jest wielokrotnie nagradzaną dziennikarką i kuratorką z Lusaki (Zambia). Jest też współzałożycielką Women’s History Museum of Zambia, które powstało w roku 2017. Jego celem jest badanie i przywracanie rdzennych afrykańskich narracji, wiedzy i żywych historii skoncentrowanych na kobietach. Samba Yonga jest też założycielką i partnerką Ku-Atenga Media, firmy specjalizującej się w projektowaniu strategicznym komunikacji dotyczącej terenów afrykańskich.

 

Natasha Omokhodion-Kalulu Banda jest Zambijką o nigeryjskim i jamajskim pochodzeniu. Autorka opowiadań opublikowanych w zbiorach i antologiach, m.in. w Door of No Return (opowiadanie pt. Short Story Day Africa 2018, które zostało również przetłumaczone na język portugalski i zamieszczone w brazylijskim magazynie „Periferias”). Jej najnowsze opowiadanie pt. Her Sweetie, Her Sugarcane zostało opublikowane przez wydawnictwo Harper Via w antologii Reflections. Natasha ukończyła kurs kreatywnego pisania Curtis Brown Creative’s Breakthrough Course for Black Writers, a obecnie uczestniczy w studiach magisterskich na Kingston University w Londynie. Jej pierwsza książka No Be From Hia była nominowana do nagrody Graywolf Africa Press w 2019 roku, została opublikowana w Zambii, RPA i Kanadzie oraz ma zostać wydana w Wielkiej Brytanii przez Legend Press. W 2022 roku Natasha była członkinią kapituły konkursu Afritondo Prize. Wchodzi również w skład zarządu Alliance Française w Lusace.

 

Fifi Mbogho jest praktyczką sztuk wizualnych i pedagożką z Dar es Salaam (Tanzania), poświęcona rozwojowi lokalnej sceny artystycznej. Wspomaga artystów wizualnych w integrowaniu środowiska akademickiego ze społecznością współczesnych artystów. Odgrywa kluczową rolę w identyfikowaniu talentów, wspieraniu budowania potencjału i tworzeniu możliwości artystycznej ekspresji. Jako pedagożka łączy praktyczne doświadczenie z naukowymi obserwacjami, aby inspirować kolejne pokolenie artystów. Niezachwiane zaangażowanie Fifi kształtuje tętniący życiem i zintegrowany krajobraz artystyczny w Tanzanii.

 

Lilian Hipolyte jest doświadczoną Dyrektorką Kreatywną i Brand Strateżką z ponad czternastoletnim doświadczeniem w branży kreatywnej. Podczas spotkań w ramach Sceny społecznej wystąpi w roli Dyrektory Nafasi Art Space.

dr Urszula Markowska-Manista 

Określam się jako badaczka edukacji i życia dzieci w zróżnicowanych kulturowo środowiskach. Prowadziłam interdyscyplinarne badania terenowe m.in. w Rogu Afryki, Afryce Środkowej, Europie Środkowej i Wschodniej oraz na Południowym Kaukazie. W mojej pracy wykorzystuję podejście inkluzywne i partycypacyjne, metodologię dekolonialną, interkluzję, „trudną wiedzę” i symetrię etyczną. Działam w środowisku akademickim od 20 lat, zajmowałam stanowiska na uniwersytetach w Polsce i Niemczech. W latach 2016–2021 byłam dyrektorką (Free University Berlin 2016) i współdyrektorką (2017–2021 FH Potsdam) międzynarodowego programu MA Childhood Studies and Children’s Rights (MACR), natomiast w latach 2017–2018 zajmowałam stanowisko sekretarza Katedry UNESCO im. Janusza Korczaka w Akademii Pedagogiki Specjalnej. Obecnie pracuję jako adiunktka i badaczka na Uniwersytecie Warszawskim (Wydział Edukacji). Dzięki mojemu wieloletniemu zaangażowaniu w międzynarodowe projekty badawcze powstało wiele udanych projektów praktycznych oraz publikacji akademickich i popularnonaukowych. Udało mi się nawiązać międzynarodową współpracą w różnych miejscach i w ramach zróżnicowanych obszarów aktywności, opierającą się na prawach człowieka, prawie do głosu i partycypacji.

 

Małgorzata Miśniakiewicz – doktora. Jest kuratorką i historyczką sztuki, której badania nad społeczno-politycznymi kontekstami sztuki współczesnej i powojennej awangardy środkowo-wschodniej Europy skupiają się na inter-lokalnych perspektywach. Absolwentka historii sztuki na Courtauld Institute of Art w Londynie (MA Global Conceptualism z prof. Sarah Wilson i prof. Borisa Groysa, 2011; PhD z dr Klarą Kemp-Welch, 2018), jej praca doktorska dotyczyła usieciowionej sztuki lat 70. – na przykładzie polskiego mail artu – wobec idei opozycji demokratycznej oraz społecznych i geopolitycznych przemian. W działalności kuratorskiej pracuje głównie ze sztuką współczesną i neo-awangardową skupiając się na video i fotografii. Pełniła rolę Kuratorki Kolekcji Muzeum Współczesnego Wrocław (2017-2019), realizuje projekty kuratorskie i badawcze współpracując z organizacjami w Polsce i zagranicą, jest autorką tekstów i redaktorką, łączy działalność kuratorską i badawczą współorganizując konferencje naukowe. Dwukrotna stypendystka Arts and Humanities Research Council. Ukończyła Podyplomowe Studia dla Managerów Kultury w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie (2014).

 

Karolina Bieniek – dyrektorka fundacji ART TRANSPARENT. Doktora nauk społecznych, specjalistka w zakresie polityki zagranicznej i dyplomacji kulturalnej. Posiada umiejętności z zakresu organizacji pracy i zarządzania w projektach o wartości 2 mln euro+. Prowadziła kilkadziesiąt projektów kulturalno-społecznych o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Szczególnie skupia się na budowaniu zrównoważonych relacji europejsko-afrykańskich. Współorganizowała wydarzenia w ramach Europejskiego Kongresu Kultury, współautorka aplikacji Wrocławia w konkursie o tytuł Europejskiej Stolicy Kultury w 2016 roku. Absolwentka międzynarodowego programu dla menedżerów kultury TANDEM oraz programu BASECAMP Eastern Europe & Central Asia 2021 School of System Change. Laureatka konkursu “30 Kreatywnych Wrocławian 2017”. W latach 2021-2022 członkini grupy koordynującej region Europy Centralnej Bosch Alumni Network.

🏭 Wydarzenia odbywają się w budynku C.
🔊 Jeżeli nie zaznaczyliśmy inaczej, wydarzenie odbywa się w języku polskim.
🗣️ Podczas wydarzeń prowadzonych w języku angielskim jest możliwe skorzystanie z pomocy tłumacza.

21. Przegląd Sztuki SURVIVAL
ERZAC
23-27.06.2023
Zajezdnia Popowice
ul. Legnicka 65A (wejście od ul. Lutra)
54-204 Wrocław

wystawa czynna:
piątek–niedziela 12:00–24:00
poniedziałek–wtorek 12:00–22:00

Organizatorka: Fundacja Art Transparent / www.arttransparent.org

Partnerstwa Sceny społecznej: Uniwersytet SWPS Wrocław, Deconfining: Art Nafasi Art Space, Women’s History Museum

Przegląd jest współfinansowany ze środków Gminy Wrocław / www.wroclaw.pl

Projekt „Deconfining arts, culture and policies in Europe and Africa (DECONFINING)” jest dofinansowany ze środków UE. Wyrażone poglądy i opinie są jedynie opiniami autora lub autorów i niekoniecznie odzwierciedlają poglądy i opinie Unii Europejskiej lub Europejskiej Agencji Wykonawczej ds. Edukacji i Kultury (EACEA). Unia Europejska ani EACEA nie ponoszą za nie odpowiedzialności.

Projekt wsparli członkowie i członkinie Bosh Alumni Network we współpracy z Robert Bosch Stiftung oraz iac Berlin.

 

/fot. M. Kujda