Przegląd Sztuki SURVIVAL jest festiwalem sztuki współczesnej organizowanym od 2003 roku we Wrocławiu przez fundację Art Transparent. SURVIVAL odbywa się poza instytucjami wystawienniczymi – nierzadko w miejscach porzuconych i na co dzień niedostępnych, czasami w gmachach publicznych oraz na otwartych przestrzeniach. Historia konkretnego miejsca określa charakter interwencji oraz inspiruje tematy podejmowane przez twórców i twórczynie, a także sposób eksponowania prac. Każdego roku SURVIVAL współfinansuje i zajmuje się produkcją kilkudziesięciu zupełnie nowych realizacji artystycznych. Ważną częścią Przeglądu jest bogata scena społeczna.

Naszą ambicją jest wprowadzenie do debaty społecznej problemów podnoszonych przez młodą współczesną sztukę. W SURVIVALU sztuka realizowana poza instytucjami zderza się z rzeczywistością zaanektowaną przez reklamę, ekonomię i bieżącą politykę.

Dlatego też zaproszone osoby artystyczne odnoszą się w nim do zasadniczych problemów ogniskujących refleksję o transformacji po 1989 roku nie tylko we Wrocławiu, ale w wielu polskich miastach, takich jak neoliberalne zarządzanie, postępowanie z dziedzictwem architektonicznym i urbanistycznym, czy koncepcje przestrzeni publicznej.

Z działalnością organizowanego przez fundację Art Transparent Przeglądu Sztuki SURVIVAL można zapoznać się szerzej w archiwum on-line archiwum.survival.art.pl