OPEN CALL | WYNIKI

Publikujemy nazwiska osób artystycznych, których zgłoszenia zostały zakwalifikowane do 22. edycji Przeglądu Sztuki SURVIVAL.

Organizatorka Przeglądu Sztuki SURVIVAL, fundacja Art Transparent, ogłasza wyniki otwartego konkursu na realizacje artystyczne 22. edycji festiwalu.

Zespół kuratorski w składzie: Michał Bieniek, Daniel Brożek, Małgorzata Miśniakiewicz, Ewa Pluta dokonał weryfikacji i wyboru zgłoszeń przesłanych na OPEN CALL 22. edycji Przeglądu Sztuki SURVIVAL.

Osoby artystyczne: Agata Dyczko, Łukasz Dziedzic, Magdalena Ferdyn, Cristina Ferreira-Szwarc, Anna Grzymała, Dobro Hada-Jasikowska, Jakub Jakubowicz, Katsiaryna Kardash, Aliaksei Kolas, Jan Kowalski, Nikita Krzyżanowska, Wiktoria Kucharczak, Agata Lankamer, Magdalena Lara, Ant Łakomsk, Dominika Macocha, Alicja Paszkiel, Tomek Paszkowicz, Justyna Plec, Berenika Pyza, Dominik Ritszel, Anna Siekierska, Marta Stysiak, Jakub Zasada, Agata Zemla, zoutezee

Grupy osób artystycznych:

Bagno Zin

Alexey Lunev, Małgorzata Mycek, Raman Tratsiuk, Katarzyna Wojtczak


Serdecznie dziękujemy wszystkim artystkom i artystom za nadesłane zgłoszenia.

Przekaż 1,5﹪ podatku dla fundacji Art Transparent rozliczając swój PIT za 2023 rok, wpisz KRS: 0000247340.

Wspierając Art Transparent przyczyniasz się do organizacji licznych projektów kulturalnych, w tym również Przeglądu Sztuki SURVIVAL oraz działań fundacji na rzecz promocji sztuki współczesnej. Dziękujemy!

22. Przegląd Sztuki SURVIVAL
FRENEZJA I NIEPODLEGŁOŚĆ
21-25.06.2024
osiedle Brochów, Wrocław

Organizatorka: Fundacja Art Transparent / www.arttransparent.org