22. PRZEGLĄD SZTUKI SURVIVAL – KONKURS NA REALIZACJE ARTYSTYCZNE

Zapraszamy artystki i artystów do zgłaszania projektów.

Zgodnie z punktem 3.10. regulaminu Organizatorka postanawia o zmianie terminu składania prac konkursowych. W związku z powyższym, termin określony w 1.2. oraz 3.6. niniejszego regulaminu ulega zmianie na 10.03.2024

22. edycja Przeglądu Sztuki SURVIVAL OPEN CALL na realizacje artystyczne

Przegląd Sztuki SURVIVAL odbędzie się w 2024 roku na wrocławskim osiedlu Brochów i będzie to edycja o rozproszonym charakterze. Oznacza to, że miejsc, w których ulokowane zostaną realizacje artystyczne będzie wiele i będą one różnorodne pod względem architektonicznym, historycznym czy przeznaczenia.

Chcemy, by głównym bohaterem 22. SURVIVALU był Brochów jako swoista urbanistyczna całość – dlatego w pierwszym etapie open calla jako wizualne tło i inspirację dla osób artystycznych publikujemy fotografie oddające ogólny klimat tego osiedla Wrocławia. W kolejnych tygodniach dostępny materiał zostanie poszerzony o zdjęcia z wnętrz poszczególnych dostępnych lokacji.

Zapraszamy do wysyłania propozycji realizacji artystycznych na 22. edycję Przeglądu Sztuki SURVIVAL, który zaplanowaliśmy od 21 do 25 czerwca 2024 w przestrzeni Brochowa (osiedle miasta Wrocław). FRENEZJA I NIEPODLEGŁOŚĆ to hasło przewodnie, do którego powinny odwoływać się składane zgłoszenia.

Osoby artystyczne mają czas na składanie propozycji do 10 marca 2024 roku, wypełniając formularz wraz z niezbędnymi załącznikami. Po tym terminie kuratorzy Przeglądu Sztuki SURVIVAL wybiorą projekty, które zostaną zrealizowane w zaproponowanej przestrzeni.

WIĘCEJ INFO

22.12.2023–10.03.2024
FRENEZJA I NIEPODLEGŁOŚĆ
osiedle Brochów, Wrocław

> formularz zgłoszeniowy

Wszelkie pytania prosimy kierować na
konkurs@survival.art.pl