SURVIVAL 19

25–29.06.2021

19. Przegląd Sztuki SURVIVAL

„Nigdzie stąd nie pojedziecie” zdaje się pobrzmiewać groźbą i zakazem, które odbierają szansę jakiegoś „dalej”, pozostawiając jedynie „tu i teraz”. Co jednak, jeśli jest to także obietnica innej lokalności, w której to właśnie „stąd” nabiera nowych znaczeń? W czym, gdzie i w jaki sposób jesteśmy, jeśli nie ma alternatywnego „tam”? Jednym z pandemicznych przekształceń naszego życia jest to, jak zaczęliśmy zaznawać, postrzegać i definiować najbliższe otoczenie, zarówno z jednostkowego, jak i społecznego punktu widzenia. Pozostawanie i trwanie w jednym miejscu okazały się nie wyborem, ale koniecznym sposobem życia opartego na utkwieniu w coraz bardziej kurczącym się polu. Rok 2020 drastycznie przerwał też europejski epizod wolnego ruchu ludzi, powracając do pytań o znaczenie narodowych granic i ich użyteczności dla zarządzania kryzysem, nie tylko biologicznym, lecz także społecznym i tożsamościowym. Jeśli jednak spojrzymy wstecz nieco dalej niż ostatnie kilka dekad, to właśnie szeroko dostępna możliwość przemieszczania się należy do wyjątków.

Przekonanie o powszechnym prawie do mobilności – zarówno w rozumieniu przestrzennym, jak i społecznym – jest zjawiskiem nie tylko relatywnie nowym, ale też iluzorycznym. Samostanowienie, rozumiane jako prawo decydowania o własnym losie czy miejscu życia, nie było udziałem wielu naszych nieodległych przodków, natomiast przywiązanie do ziemi i profesji faktem dziedziczenia i oczywistością. Tematy podejmowane przez ostatnie badania przepisujące historię Polski z perspektywy ludowej – czyli dotyczącej doświadczeń większości mieszkańców kraju – podejmowane są także przez prezentowanych na wystawie artystów, zmuszając do uważnego i pełnego wątpliwości spojrzenia na nasze „tu i teraz”. Wspólnym elementem wielu prac – z których znaczna część powstała w lockdownie i na potrzeby przeglądu – jest korzystanie z tego, co „pod ręką”, najbliższego i sięgającego do bliskich zasobów, czy to przestrzennych i materialnych, czy też czerpiących z bezpośrednich kontekstów historycznych i społecznych. Istotne są tu nie tylko nawiązania do partykularnych emblematów czy konwencji językowych, ale także odniesienie do źródeł wiedzy i interpretacji, które zdają się umykać uniwersalizującym narracjom i globalnym kodom. Znaczenia przywoływanych gestów i pojęć ujawniają się w napięciu pomiędzy tym, co zrozumiałe przez pryzmat – we własny sposób definiowanej – lokalności, a tym, co pozwala ją przekraczać.

Próba dostrzeżenia i usłyszenia, jak doświadczenia ostatnich kilkunastu miesięcy wpłynęły na nasz obraz i rozumienie najbliższego doświadczenia, w pewnym stopniu opiera się na dowartościowaniu bezruchu i izolacji. Nie tylko jako sposobów ochrony życia, ale także jako postaw stojących w opozycji do mechanizmów dotychczas napędzających naszą codzienność, takich jak mobilność, sieciowanie i przekraczanie granic. W czasie, kiedy przekonanie o otwartości dalekiego, a przynajmniej „innego” świata, jego namacalnej niemal dostępności i bliskości, całkowicie polegało na sprawności światłowodów i satelitów, fizyczne i nieodległe „tu i teraz” okazało się nierozwiązaną zagadką.

fot. Małgorzata Kujda

Linke-Hofmann-Werke od 1912 roku był największym zakładem przemysłowym we Wrocławiu. Fabryka powstała z połączenia mniejszych fabryk budowy maszyn i taboru kolejowego (Fabryka Budowy Wagonów Gotffried Linke, Zakład Budowy Maszyn Gustava Ruffera, Fabryka Budowy Wagonów braci Hofmann), których początki sięgały połowy XIX wieku. Zanim nastąpiła ta fuzja właściciele fabryki Linkego zaczęli w 1895 roku przenosić produkcję na podwrocławską wieś Muchobór Mały, gdzie wkrótce na terenie 196 hektarów powstało kilka potężnych hal produkcyjnych, okazały budynek administracyjny i inne obiekty. Fabryka zatrudniała nawet do 4 tysięcy pracowników, co czyniło ja także największym pracodawcą w międzywojennym Wrocławiu. Miała ogromne moce produkcyjne, stając się jednym z największych dostawców taboru kolejowego w Europie. Produkowano w niej dosłownie wszystko co mogło poruszać się na torach (lokomotywy, wagony kolejowe różnego przeznaczenia, wagoniki dla kolejek górskich itp.), ale również tramwaje, ciągniki, maszyny dla przemysłu spożywczego. Jakość produktów oraz terminowość wykonywania zleceń sprawiały, że wagony i lokomotywy z Wrocławia eksportowano do wielu krajów świata. Zdobywały także liczne nagrody i wyróżnienia na wystawach i targach. W czerwcu 1920 roku fabryka wyprodukowała dwutysięczną lokomotywę. Zarząd zakładu bardzo dbał o zapewnienie dobrych warunków pracy oraz opieki socjalnej dla swoich pracowników. W wolnym czasie mogli oni także korzystać z obiektów sportowych należących do zakładu lub bazy wczasowej. W trakcie pierwszej wojny światowej Linke-Hofmann-Werke produkowała samoloty rozpoznawcze LFG Roland C.II „Walfisch, a podczas kolejnej wojny wagony pancerne oraz elementy uzbrojenia, w tym części do rakiet V-2. W latach 40. na terenie fabryki utworzono obóz pracy AL Breslau II, w którym pracowało przeszło 1000 robotników przymusowych z Polski, Francji i Czech.

Zbiory Muzeum Miejskiego Wrocławia

W 1945 roku potężny zakład produkcyjny fabryki taboru kolejowego Linke – Hofmann Werke w ciągu zaledwie kilku dni zmienił się w wielkie gruzowisko. Pierwsza polska grupa pracowników, która obejmowała fabrykę oszacowała jej zniszczenia na 80 %. Jednak odbudowa, tego największego z wrocławskich zakładów produkcyjnych, była zadaniem priorytetowym. Jej ponowne uruchomienie miało wtedy wielkie znaczenie propagandowe. Dla Wrocławia było symbolem odbudowy miasta i odrodzenia lokalnego przemysłu, a dla całej Polski nadzieją na szybki rozwój połączeń kolejowych. W 1953 fabryka wyprodukowała pierwszą powojenną polską lokomotywę elektryczną, a rok później  pierwszy polski elektryczny wagon trakcyjny. Państwowa Fabryka Wagonów (PAFAWAG) szybko stała się dumą Wrocławia i całego Śląska. Maszyny i pojazdy z PAFAWAGU zrobiły zawrotną karierę. Podobnie jak przed wojną eksportowano je do wielu krajów. Do lat 80. XX wieku wrocławska fabryka, zatrudniająca 6 tysięcy osób, była największym dostawcą taboru kolejowego w Europie. 14 grudnia 1981 roku nie uruchomiono maszyn ani taśm produkcyjnych. Ludzie przyszli, ale zamiast do pracy przyłączyli się do strajku. W zjednoczonych zakładach Pafawag i Dolmel główną siedzibę miał Regionalny Komitet Strajkowy NSZZ „Solidarność” Dolny Śląsk. Członkowie komitetu opuścili zakład w piątym dniu stanu wojennego, gdy hale zajęły uzbrojone oddziały ZOMO. Dzisiaj dawny Linke-Hofmann-Werke/PAFAWAG pod nazwą Bombardier Transporter Polska zatrudnia dziesięć razy mniej osób niż w latach swojej świetności, będąc jednocześnie jedną z niewielu w mieście fabryk, która liczy ponad 100 lat i nadal działa w tym samym miejscu.

fot. Małgorzata Kujda

 

25.06 PIĄTEK

godziny otwarcia: 12.00–24.00

17:00–18.30 Oprowadzanie historyczne, prowadzenie: Ewa Pluta (Muzeum Miejskie Wrocławia) (obowiązują zapisy), start: przy budynku Dozamelu, ul. Fabryczna 10

18:30-20:30 Kamil Kak, Strefa Wolna, performans (rozproszony po terenie Przeglądu)

20:00-20:30 Ola Zielińska, Wera Bet It ain’t gonna fly. Talk show, performans (obowiązują zapisy)

21:00-22:00  Mateusz Kowalczyk Herba Polonica, performans (odbędzie się na zewnątrz, na terenie Przeglądu)

 

26.06 SOBOTA

godziny otwarcia: 12.00–24.00

13:00- 14:00 Oprowadzanie w Polskim Języku Migowym, prowadzenie: Ewa Pluta (zapisy koordynowane przez Fundację Katarynka), start: Punkt Zbiórki* 

14:00-15:30 Forum Dialogu: Dołączysz do spotkania, jeżeli ktoś Cię wpuści! – geopolityczne, kulturowe i społeczne wymiary mobilności artystycznej (obowiązują zapisy), WSB

15:30-17:00 Performatywny spacer dźwiękowy „Śpiewajmy Pa-fa-wag!” z Beatą Kwiatkowską i Sławomirem Wieczorkiem, prowadzenie: Daniel Brożek (obowiązują zapisy), start: Punkt Zbiórki*

16:00-17:00 Kid Art Walk – oprowadzanie dla dzieci w wieku 6-12 lat, prowadzenie: Ewa Pluta (obowiązują zapisy), start: Punkt Zbiórki*

17:00-18:30 Forum Dialogu: Uczestnicy spotkania czekają! – rezydencje artystyczne w czasie i po lockdownie (obowiązują zapisy), WSB

18:30-20:30 Kamil Kak, Strefa Wolna, performans (rozproszony po terenie Przeglądu)

20:00-21:00 Oprowadzanie kuratorskie, prowadzenie: Anna Kołodziejczyk (obowiązują zapisy), start: Punkt Zbiórki*

22:00-23:00 Kolektyw KWAS Night Club Euforia – performans (odbędzie się na zewnątrz, na terenie Przeglądu)

 

27.06 NIEDZIELA

godziny otwarcia: 12.00–24.00

13:00-14:00 Oprowadzanie z audiodeskrypcją, prowadzenie: Ewa Pluta (zapisy koordynowane przez Fundację Katarynka), start: Punkt Zbiórki*

14:00-15:30 Forum Dialogu: Udostępniam, czy wszyscy widzą mój ekran? prowadzenie i uczestniczenie w programach rezydencyjnych w czasie lockdownu oraz znaczenie „online’u(obowiązują zapisy), WSB

16:00-17:30 Oprowadzanie Niedziela z Pafawagiem (wydarzenie koordynowane przez Torypress), start: przy budynku Dozamelu, ul. Fabryczna 10

17:00-18:30 Forum Dialogu: Twoje spotkanie wkrótce się rozpocznie!- możliwe perspektywy, lekcje i propozycje zmian (obowiązują zapisy),  WSB

18:30-20:30 Kamil Kak, Strefa Wolna, performans (rozproszony po terenie Przeglądu)

20:00-21:00 Oprowadzanie kuratorskie, prowadzenie: Michał Bieniek (obowiązują zapisy), start: Punkt Zbiórki*

 

28.06 PONIEDZIAŁEK

godziny otwarcia: 12.00–22.00

13:00-14:00 oprowadzanie z cyklu BAW! Baby Art Walk, prowadzenie: Aleksandra Jach (obowiązują zapisy), start: Punkt Zbiórki* (ze względu na progi, schody i nierówne podłoże na terenie wystawy warto mieć nosidełko)

14:00-15:30 Kultura dla mas? – wykład i spotkanie z Iwoną Kałużą (obowiązują zapisy), WSB

16:00-17:00 oprowadzanie z cyklu SAW! Senior Art. Walk, prowadzenie: Ewa Pluta (obowiązują zapisy), start: przy budynku Dozamelu, ul. Fabryczna 10

17:00-18:30 Forum Dialogu: Dostęp przyznany – info-sesja dla artystów, kuratorów i innych podmiotów kultury (obowiązują zapisy), WSB

20:00-21:00 Oprowadzanie kuratorskie w j. angielskim, prowadzenie: Małgorzata Miśniakiewicz (obowiązują zapisy), start: Punkt Zbiórki*

 

29.06 WTOREK

godziny otwarcia: 12.00-22.00

17:00-18:30 Kult Pafawagowskiej „Jednostki” spotkanie z wydawnictwem Torypress, WSB

20:00-21:00 oprowadzanie kuratorskie, prowadzenie: Małgorzata Miśniakiewicz obowiązują zapisy), start: Punkt Zbiórki*

 

CICHE ZWIEDZANIE

W sobotę i niedzielę w godzinach 11:00-12:00 wyciszone zostaną prace dźwiękowe oraz ograniczone silne bodźce świetlne i akustyczne. Pytania proszę kierować na adres mailowy: e.pluta@arttransparent.org 

* PUNKT ZBIÓRKI znajduje się przy parkingu naprzeciwko wejścia na teren Przeglądu. 

19. edycja Przeglądu Sztuki SURVIVAL
OPEN CALL na realizacje artystyczne

 

22.12.2020–14.02.2021
Nigdzie stąd nie pojedziecie
Kotłownia, ul. Fabryczna 14, Wrocław

> formularz zgłoszeniowy

wyślij zgłoszenie na konkurs@survival.art.pl

Zapraszamy do wysyłania propozycji realizacji artystycznych na 19. edycję Przeglądu Sztuki SURVIVAL, którego realizacja zaplanowana jest od 25 do 29 czerwca 2021 i odbędzie się w budynku kotłowni byłego Pafawagu (wcześniej fabryki Linke-Hofmann-Werke). Nigdzie stąd nie pojedziecie jest hasłem przewodnim, do którego powinny odwoływać się składane proponowane zgłoszenia.

Przesyłając propozycję prosimy, by mieć na uwadze charakter dostępnych przestrzeni; ze względu na dużą kubaturę otwartych pomieszczeń i trudność w wydzieleniu indywidualnych pomieszczeń na poszczególne realizacje, jesteśmy zainteresowani propozycjami site-specific które uważnie przyglądają się konkretnemu miejscu. Przewidujemy także wykonanie realizacji na zewnątrz budynku.

fot. Małgorzata Kujda

Artyści i artystki mają czas na składanie propozycji do 14 lutego 2021 roku, wypełniając formularz dostępny w zakładce DO POBRANIA  i odsyłając go wraz z niezbędnymi załącznikami na adres e-mail: konkurs@survival.art.pl

Po tym terminie kuratorzy Przeglądu Sztuki SURVIVAL wybiorą projekty, które zostaną zrealizowane w zaproponowanej przestrzeni.

 

Zespół kuratorski w składzie: Michał Bieniek, Daniel Brożek, Anna Kołodziejczyk, Małgorzata Miśniakiewicz, Ewa Pluta dokonał weryfikacji i wyboru zgłoszeń przesłanych na OPEN CALL 19. edycji Przeglądu Sztuki Survival.

 

Artyści indywidualni: Aleksander Baszyński, Tymek Bryndal, Seecum Cheung, Paweł Czekański, Weronika Gołaś, Jeroen Jongeleen, Kamil Kak, Daniel Kotowski, Jan Kowal, Mateusz Kowalczyk, Adam Kozicki, Paweł Kulczyński, Beata Kwiatkowska, Piotr Macha, Katarzyna Malejka, Robert Mathy, Piotr Tadeusz Mosur, Małgorzata Mycek, Adam Nehring, Iza Opiełka, Zofia Pałucha, Zuza Piekoszewska, Berenika Pyza, Anna Raczyńska, Maryna Sakowska, Radek Sirko, Kuba Stępień, Szymon Szewczyk, Alicja Szpakowska, Joanna Tochman, Viktoriia Tofan

Zespoły: Zuza Banasińska i Agnieszka Mastalerz, Maciej Cholewa i Justyna Plec, Borys Jaźnicki i Marcin Kamiński, Martyna Modzelewska i Franciszek Drażba, Ola Zielińska i Wera Bet, kolektyw KWAS

 

Serdecznie dziękujemy wszystkim artystkom i artystom za nadesłane zgłoszenia.

SURVIVAL 19. Przegląd Sztuki | Nigdzie stąd nie pojedziecie / You ain’t going nowhere
25-29.06.2021
Kotłownia
ul. Fabryczna 14H, 53-609 Wrocław

Kuratorzy: Michał Bieniek, Anna Kołodziejczyk, Małgorzata Miśniakiewicz, Ewa Pluta, Daniel Brożek

Organizator: Fundacja Art Transparent / www.arttransparent.org

Współorganizator: Akademia Sztuk Pięknych im. Eugeniusza Gepperta we Wrocławiu / https://www.asp.wroc.pl 

Przegląd jest współfinansowany ze środków Gminy Wrocław / www.wroclaw.pl
Partner Strategiczny: Pracownia Projektowa Maćków / www.mackow.pl 

Sprawdź miejsce na mapie