Scena Filmowa w Kinie Nowe Horyzonty

Przedłużamy tegoroczny Przegląd Sztuki SURVIVAL, przygotowując dla Was specjalne seanse między 16.09 a 14.10.

🎫 BILETY: https://www.kinonh.pl/cykl.s?id=782

🖱️ Dołącz do nas na Facebooku

🔴 16.09.2020 | g. 19:30

SCHYŁEK DNIA | reż. László Nemes

SCENA DŹWIĘKOWA | 18. SURVIVAL

Postmodernistyczna forma Ziemi jałowej T. S. Eliota  celowo parodiuje romantyczne zjawiska dźwiękowe, przywoływane z wagnerowskim rozmachem, jest jednak przykładem tego, jak dźwięk uwolniony od ram muzycznych zaczyna żyć pełnią swojej płynnej, niestabilnej, wieloznacznej i poliwersjonalnej natury.  Autor odwoływał się do terminu „wyobraźni słuchowej” (auditory imagination)  jako intuicyjnego odczuwania dźwięku jako części kultury, wyobraźni socjologicznej, umożliwiającej zrozumienie i przejście z jednej perspektywy do drugiej, analizę problemów z nieoczekiwanych i zdekonstruowanych punktów widzenia. Współczesne autorskie kino dźwiękowe, często ograniczające sferę wizualną na rzecz bogatej kreacji dźwiękowej możliwej dzięki osiągnięciom technik specjalizacji i sound designu, staje się idealnym medium dla narracji wykorzystujących koncepcję pejzażu dźwiękowego, czego przykładem jest film „Schyłek dnia” László Nemesa (oparty na motywach Ziemi jałowej) czy „Kwiat szczęścia” Jessiki Hausner.

Wprowadzenie do filmu: Daniel Brożekkurator sceny dźwiękowej 18. Przeglądu Sztuki SURVIVAL

W trakcie wydarzenia odbędzie się wręczenie Nagrody Publiczności 18. Przeglądu Sztuki SURVIVAL

🔴 23.09.2020 | g. 19:30

  1. KLĄTWA OBFITOŚCI | film Ewy Ewartt *

W samym sercu lasu deszczowego Ekwadoru toczy się konieczna globalna debata na temat postępu, zrównoważonego rozwoju gospodarczego i zmian klimatycznych. Stawką jest nasze przetrwanie.

Film stawia dwa kluczowe pytania, które dziś stały się jeszcze bardziej aktualne niż kiedykolwiek wcześniej. Czy powinniśmy zostawić ropę naftową w ziemi? I czym ryzykujemy, zważywszy na ekologiczne konsekwencje kontynuowania wydobycia ropy naftowej, jeżeli odrzucimy radykalną zmianę naszego podejścia do jej eksploatacji na całym świecie?**

* projekcja odbywa się w ramach projektu  V4 Culture for Climate – social scene of the 18th edition of the SURVIVAL Art Review, który jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji w ramach Grantów Wyszehradzkich Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest promowanie pomysłów na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej.

**z opisu filmu Producenta: Krupa Gallery Contemporary Art Space

2. TANGERE (pokaz premierowy) | film Piotra Bartosa

film fabularny krótkometrażowy

Nie można tego zatrzymać, tak jak nie można zatrzymać w połowie drogi lecącego w dół kamyczka. 

🔴 30.09.2020 | g. 19:30

KOŃ TURYŃSKI | reż. Béla Tarr

Koń turyński Beli Tarra to historia o końcu pewnego świata. Powolna, ascetyczna opowieść o ostatnim schronieniu – domu – i dwójce jego mieszkańców, którzy opierają się próbującym wtargnąć do wnętrza siłom natury. To wreszcie rozprawa o dekonstrukcji jakiejś rzeczywistości, której symbolem staje się zamieszkujący gospodarstwo koń. Gdy pewnego dnia odmawia on dalszej pracy, ostatecznie zdemontowany zostaje dotychczasowy porządek.

W Ziemi jałowej T.S. Eliota kody kultury epoki sprzed apokalipsy Wielkiej Wojny rozsypują się i splatają w nową poharataną nie do poznania całość. W dziele Tarra obserwujemy próbę dotarcia do pierwotnych znaczeń – w obliczu katastrofy, którą niespiesznie się wydarza.

* projekcja odbywa się w ramach projektu  V4 Culture for Climate – social scene of the 18th edition of the SURVIVAL Art Review, który jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji w ramach Grantów Wyszehradzkich Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest promowanie pomysłów na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej.

🔴 07.10.2020 | g. 19:30

OSTATNIE DNI MIASTA | reż. Tamer El Said

Ostatnie dni miasta Tamera El Saida to wielowarstwowy filmowy poemat o Kairze, ale także  poruszająca pieśń żałobna  – requiem dla miasta na progu jego nieodwracalnej zmiany. Tamer El Said przemierza swoje rodzinne miasto, zachowując bystrość spojrzenia, wyłapuje w nim sceny, dźwięki i obrazy. Podobnie jak T.S. Eliot w poemacie Ziemia jałowa, który zawiera liczne wątki i motywy ze światowej literatury różnych okresów, reżyser Ostatnich dni miasta czerpie inspiracje z różnych źródeł, ale wszystkie one biją w Kairze. Z nich także w efekcie powstaje polifoniczne dzieło. Oba te poematy – literacki i filmowy, łączy także kontekst powstania. Ziemię jałową Eliot napisał tuż po wielkiej wojnie, a w przededniu kolejnej katastrofy. Tamer El Said nakręcił Kair zaledwie kilka miesięcy rewolucji. Poeta i reżyser byli świadkami upadku starego świata. I podobnie jak Eliot także El Said zdaje się mówić do widza podczas swojej kairskiej wędrówki Jakie korzenie tu tkwią, jakie gałęzie rosną / Z tych kamiennych rumowisk? O synu człowieka, / Rzec nie potrafisz ni zgadnąć, bo ty znasz jedynie / Stos pokruszonych obrazów, i słońce tam pali.

🔴 14.10.2020 | g. 19:30

WYSOKA DZIEWCZYNA | reż. Kantemir Bałagow

Ziemia jałowa powstała w 1922 roku w sanatorium w Margate, gdzie T.S. Eliot leczył załamanie nerwowe. Historyczne i pojęciowe tło dla powstania poematu stanowi wielka katastrofa pierwszej wojny światowej. W filmie Kantemira Bałagowa, nagrodzonym w Cannes, na tle ruin Leningradu z końca 1945 rozgrywa się opowieść o dwóch przyjaciółkach, które starają się otrząsnąć z wojennej traumy. To proces, który dotyczy nie tylko próby zapomnienia skrajnych, nieopisywalnych wręcz doświadczeń, ale także rekonstrukcji własnej pamięci i tożsamości.

🔴 21.10.2020 | g. 19:30

KWIAT SZCZĘŚCIA | reż: Jessika Hausner

Postmodernistyczna forma Ziemi jałowej T. S. Eliota celowo parodiuje romantyczne zjawiska dźwiękowe, przywoływane z wagnerowskim rozmachem, jest jednak przykładem tego, jak dźwięk uwolniony od ram muzycznych zaczyna żyć pełnią swojej płynnej, niestabilnej, wieloznacznej i poliwersjonalnej natury. Autor odwoływał się do terminu „wyobraźni słuchowej” (auditory imagination) jako intuicyjnego odczuwania dźwięku jako części kultury, wyobraźni socjologicznej, umożliwiającej zrozumienie i przejście z jednej perspektywy do drugiej, analizę problemów z nieoczekiwanych i zdekonstruowanych punktów widzenia. Współczesne autorskie kino dźwiękowe, często ograniczające sferę wizualną na rzecz bogatej kreacji dźwiękowej możliwej dzięki osiągnięciom technik specjalizacji i sound designu, staje się idealnym medium dla narracji wykorzystujących koncepcję pejzażu dźwiękowego, czego przykładem jest film Schyłek dnia László Nemesa (oparty na motywach Ziemi jałowej) czy „Kwiat szczęścia” Jessiki Hausner.

*projekcja odbędzie się we współpracy z Austriackim Forum Kultury

🎫 BILETY: https://www.kinonh.pl/cykl.s?id=782