Nagroda Publiczności | 19. SURVIVAL

Zagłosuj na najciekawszą pracę artystyczną.

Zależy nam na poznaniu opinii naszej publiczności i stworzeniu pola dialogu między artystami a odbiorcami ich prac. Mamy nadzieję, że Nagroda Publiczności pozwoli zarówno nam, jak i artystom lepiej zrozumieć przestrzenie, w których organizowany jest Przegląd oraz sprawdzić jaki jest odbiór prezentowanych w nich prac. Konkurs jest organizowany podczas 19. edycji SURVIVALU, która odbędzie się w starej Kotłowni Pafawagu przy ul. Fabrycznej 14h we Wrocławiu. Fundatorem nagrody jest Podwale 61 Projekt sp. z o.o.

W czasie Przeglądu – od 25.06 do 29.06.2021 – będzie można głosować na najciekawszą, według publiczności, pracę artystyczną. Wystarczy zwiedzić wystawę, a następnie wypełnić formularz konkursowy dostępny w Punkcie Informacyjnym Przeglądu. Głosy będą zbierane przy wyjściu z wystawy. Nagroda Publiczności zostanie wręczona autorowi pracy, która uzyska największą liczbę głosów.

🟠 REGULAMIN

🟠 FORUM DIALOGU | SCENA SPOŁECZNA
🟠 SCENA DŹWIĘKOWA
🟠 SCENA WIDEO