Katalog SURVIVAL 18

Podsumowanie minionej edycji pełne zdjęć, opisów i artykułów. WASTELAND do zobaczenia już teraz w wersji online.

POBIERZ | DOWNLOAD

18 edycja Przeglądu Sztuki SURVIVAL odbyła się tym razem wyjątkowo we wrześniu. O jej wyjątkowości stanowił także fakt, że zrealizowana została w miejscu na co dzień niedostępnym dla wrocławian: w Przepompowni Port Miejski, która, choć liczy ponad sto lat, wciąż jest obiektem strategicznym, chronionym i, mimo walorów historycznych i architektonicznych, zamkniętym dla spacerowiczów i eksploratorów miejskich (urban explorers). Wyjątkowość tej edycji pogłębia fakt, że SURVIVAL 18 został zrealizowany w dobie pandemii koronawirusa, pomiędzy pierwszą i drugą falą zakażeń, będąc jednym z niewielu wydarzeń kulturalnych, które fizycznie zaistniały w tym czasie we Wrocławiu. Mimo konieczności sprostania wszystkim, nieraz bardzo złożonym, obostrzeniom, które gwarantowały bezpieczeństwo odwiedzających, SURVIVAL odbył się, prezentując bez mała trzydzieści prac artystycznych zrealizowanych przez twórców z Polski i z zagranicy. Ich tematyka oscylowała wokół zagadnień związanych z tytułem edycji, tj. Wasteland. Wystawę zobaczyło 5,5 tysiąca osób.

Temat SURVIVALU 18 został jak zwykle zainspirowany kontekstem miejsca, ale także bieżącymi wydarzeniami, zwłaszcza wspomnianą pandemią koronawirusa, w której wyniku znany nam dotąd świat – w wymiarze lokalnym i globalnym – w bardzo szybkim tempie zaczął zmieniać się nie do poznania. Wszechobecne obostrzenia, obowiązkowe maseczki, dystans społeczny, brak swobodnego dostępu do niemal podstawowych dotąd usług – to wszystko poddawane w wątpliwość, kontestowane, przyjmowane z niedowierzaniem lub oburzeniem, stało się nową codziennością. Nowa rzeczywistość to także: sfera polityki cynicznie migrująca w przepastny chaos postprawdy, niewydolność służby zdrowia, poczucie bezradności jednostek pozostawionych w większości samym sobie – wobec ciągłego zagrożenia zdrowia i życia, niejasnych i wciąż zmiennych zasad postępowania, ogólnej dezinformacji. Świat w jakimś sensie rozpadł się na kawałki, z których kiedyś złożyć będzie trzeba nową całość. (…)

Michał Bieniek
kurator i dyrektor Przeglądu Sztuki SURVIVAL

KATALOG SURVIVAL 18 | WASTELAND >> POBIERZ

wydawcy katalogu | publishers of the catalogue:
Art Transparent Fundacja
Sztuki Współczesnej
ul. Ofiar Oświęcimskich 1/2,
50-069 Wrocław
fundacja@arttransparent.org
www.arttransparent.org

Akademia Sztuk Pięknych im.
E. Gepperta we Wrocławiu
pl. Polski 3/4, 50-156 Wrocław
www.asp.wroc.pl

redakcja | editing:
Ewa Pluta
koordynacja | coordination:
Małgorzata Sobolewska
autorzy tekstów | authors of texts:
Michał Bieniek, Piotr Jakub Fereński, Ewa Pluta, Magda Heydel, Daniel Brożek, Małgorzata Miśniakiewicz, Anna Kołodziejczyk, Karolina Bieniek
korekta | proofreading:
Agnieszka Langer, Aleksandra Zoń
tłumaczenie | translation:
Karol Waniek
projekt graficzny | design:
Łukasz Paluch, AnoMalia art studio
fotografie | photographs:
Małgorzata Kujda, Jerzy Wypych
edycja zdjęć, przygotowanie
do druku | image editing, print
preparation:

Justyna Fedec

katalog złożony krojem pisma |
typeface used in the catalogue:

Janus, Univers Next
druk | print:
Artis Poligrafia, Toruń
© Art Transparent Fundacja Sztuki
Współczesnej 2020

isbn 978-83-940714-9-3
© Akademia Sztuk Pięknych
im. E. Gepperta we Wrocławiu 2020

isbn 978-83-66321-43-4
nakład | circulation:
300 egz. | copies

Publikacja jest współfinansowana ze środków Gminy Wrocław oraz Akademii Sztuk Pięknych im. E. Gepperta we Wrocławiu.