Identyfikacja wizualna 21. SURVIVALu

Identyfikacja wizualna autorstwa Łukasza Palucha jest wizualną reprezentacją tegorocznego hasła Przeglądu: ERZAC, jednocześnie nawiązuje do przestrzeni, w której odbędzie się SURVIVAL – Zajezdni Popowice (ul. Legnicka 65A, Wrocław).

Identyfikacja wizualna autorstwa Łukasza Palucha jest wizualną reprezentacją tegorocznego hasła Przeglądu: ERZAC, jednocześnie nawiązuje do przestrzeni, w której odbędzie się SURVIVAL – Zajezdni Popowice (ul. Legnicka 65A, Wrocław).

Czy możemy obejść się bez erzaców w rzeczywistości, w której temat zastępczy stał się aprobowaną strategią polityczną, a natłok i szybkość przepływu informacji (lub jej namiastek) definiują ważkość problemów stawianych w kolejce do przedyskutowania i – rzadziej – rozwiązania? Czy rozmowa o erzacu nie jest przypadkiem dyskusją o realności definiowanej przez brak poczucia wpływu? Tak zwana rzeczywistość, w której nawet społeczne i polityczne upodmiotowienie może okazać się erzacem, jawi się jako festiwal pozornych potrzeb, aspiracji i zaspokojeń. Jako dziwny korowód rozczarowań, nieustannie skłaniający do jeszcze większego wysiłku, do wydatkowania energii i zasobów oraz poszukiwania coraz to nowych, ale zawsze zewnętrznych, źródeł satysfakcji i walidacji.
czytaj dalej

21. edycja SURVIVALU odbędzie się między 23 a 27 czerwca w dawnej Zajezdni Popowice (ul. Legnicka 65A, Wrocław).

Zespół kuratorski: Michał Bieniek, Anna Kołodziejczyk, Ewa Pluta, Małgorzata Miśniakiewicz, Daniel Brożek

Zobacz identyfikacje wszystkich edycji SURVIVALU w naszym Archiwum na stronie: https://archiwum.survival.art.pl/editions/.

Organizatorka: Fundacja Art Transparent / arttransparent.org

Zadanie publiczne pt. „21. Przegląd Sztuki SURVIVAL „Ersatz““ jest dofinansowane ze środków Gminy Wrocław / www.wroclaw.pl