20! Publikacja jubileuszowa

Przeczytaj okolicznościową e-publikację – zbiór wywiadów poświęconych historii Przeglądu Sztuki SURVIVAL.

Niniejsza książka towarzyszy dwudziestej, jubileuszowej edycji wrocławskiego Przeglądu Sztuki SURVIVAL —obecnie największego i najstarszego, nieprzerwanie funkcjonującego festiwalu sztuki w przestrzeni publicznej w Polsce.

20! PUBLIKACJA JUBILEUSZOWA

Nieprzypadkowo składa się więc na nią właśnie dwadzieścia rozmów przybliżających historię przeglądu, a co za tym idzie, także historię sztuki w przestrzeni publicznej ostatnich dziesięcioleci w naszym kraju w ogólności. W rozmowach, do których na równych prawach zaproszeni zostali wojewoda, rektorzy uczelni, kuratorzy, artyści, szefowie rozmaitych instytucji, producent, montażysta, aktywiści oraz wolontariusze, Beata Kwiatkowska, dziennikarka radiowa i artystka dźwiękowa, pyta o strategie prezentowania sztuki poza tradycyjnymi instytucjami wystawienniczymi, ale także o różne formy jej odbioru i bardzo subiektywne perspektywy.

To, co przede wszystkim wyłania się z wywiadów, to skala i złożoność procesów negocjacji niezbędnych, by podobne wydarzenia w ogóle mogły zaistnieć. Dlatego książka ta jest być może pierwszym krokiem do stworzenia swoistego kompendium przydatnego przy projektowaniu podobnych działań w przyszłości.

redakcja
Michał Bieniek
autorka wywiadów
Beata Kwiatkowska
korekta
Anna Gądek
tłumaczenie
Karol Waniek
projekt graficzny
Joanna Jopkiewicz, Grupa Projektor
fotografie
Archiwum Fundacji ART TRANSPARENT
koordynacja
Paweł Rogowski, Karolina Bieniek
© Art Transparent Fundacja Sztuki Współczesnej 2022

🔴 20. Przegląd Sztuki SURVIVAL
Niedziela, 26.06.2022, g. 13.00 (Klub Festiwalowy)
wstęp: bezpłatny

Dwudziestka!
W tym roku Przegląd Sztuki SURVIVAL obchodzi 20-lecie. Jego kolejne edycje złożyły się na mapę miejsc, w których prezentowaliśmy działania site-specific. Były to przede wszystkim realizacje ulotne – choć wiele z nich zakorzeniło się w świadomości odwiedzających festiwal na lata. Z okazji dwudziestki wspominamy: podczas spotkania padnie 20 pytań do artystów, ale także do twórców i współpracowników Przeglądu, które staną się punktem wyjścia do swobodnej rozmowy. Spotkanie poprowadzi Beata Kwiatkowska, dziennikarka Radia 357, autorka reportaży i słuchowisk (prezentowanych także podczas SURVIVALU).

ZOBACZ KATALOG 
publikacja online

wydawca katalogu
Art Transparent Fundacja Sztuki Współczesnej
ul. Ofiar Oświęcimskich 1/2, 50-069 Wrocław
fundacja@arttransparent.org
http://www.arttransparent.org