19. Przegląd Sztuki SURVIVAL – konkurs na realizacje artystyczne

Zapraszamy artystów sztuk wizualnych do zgłaszania projektów realizacji w różnych mediach, związanych z hasłem Nigdzie stąd nie pojedziecie, a także z kontekstem miejsca, w którym odbędzie się Przegląd.

Zapraszamy do wysyłania propozycji realizacji artystycznych na 19. edycję Przeglądu Sztuki SURVIVAL, którego realizacja zaplanowana jest od 25 do 29 czerwca 2021 i odbędzie się w budynku kotłowni byłego Pafawagu (wcześniej fabryki Linke-Hofmann-Werke).

22.12.2020–14.02.2021
Nigdzie stąd nie pojedziecie
Kotłownia, ul. Fabryczna 14, Wrocław

> formularz zgłoszeniowy

> zdjęcia przestrzeni

Nigdzie stąd nie pojedziecie jest hasłem przewodnim, do którego powinny odwoływać się składane proponowane zgłoszenia.

Snując plany na 2021 z perspektywy przedłużonej izolacji, różnych form społecznej kwarantanny i ze świadomością nieprzewidywalności sytuacji, staramy się dostrzec wpływ i zmiany, jakie te wydarzenia mogą mieć nie tylko na nasze doraźne funkcjonowanie w przyszłości, ale też jak oddziaływać będą w dalszej perspektywie. Jednym z wielu dotąd niekwestionowanych, a gwałtownie weryfikowanych przez pandemię covid-19, filarów życia społecznego jest utożsamianie wolności i prawa do przemieszczania.

Rok 2020 drastycznie przerwał europejski epizod wolnego ruchu ludzi w strefie Schengen, powracając do pytań o znaczenie narodowych granic i ich użyteczności dla zarządzania kryzysem, zarówno biologicznym, jak i społecznym i tożsamościowym. Pozostanie i trwanie w jednym miejscu okazały się nie wyborem, a koniecznym sposobem życia opartego na utkwieniu w coraz bardziej kurczącym się polu. Akceptacja ograniczonej wolności przemieszczania w imię ochrony życia nakreśla obszar dociekań dotyczących nazwania i wartościowania na nowo tego, co oznaczać może “tu i teraz”.

fot. Małgorzata Kujda

Z tego przymusu osadzenia – który dla wielu z nas oznaczał wielotygodniowe siedzenie przed ekranem – i klaustrofobicznie kurczących się przestrzeni życia, od zamkniętych lotnisk po kwiaciarnie, wyłania się pytanie o nowe rozumienie lokalności. To, co niedawno zaczęliśmy postrzegać w kategoriach ekologii i zrównoważonej produkcji, jako świadomy wybór, gwałtownie przekształciło się w opresyjną i konieczną doraźność. Jednym z pandemicznych przekształceń naszego życia jest to jak zaczynamy zaznawać, postrzegać i definiować nasze najbliższe otoczenie, zarówno z jednostkowego, jak i społecznego punktu widzenia.

fot. Małgorzata Kujda

Mobilność – rozumiana jako kosmopolityzm, elastyczność, podróżowanie i dynamizm – do niedawna była jednym z wyrazów pozycji społecznej i artystycznej. W perspektywie świata sztuki, sieciowanie i bycie wszędzie miały być jednym z warunków sukcesu, a przynależenie do różnych miejsc i kontekstów jednym z elementów budowania widzialności i kapitału symbolicznego. Taka dynamika budowania relacji i funkcjonowania podlega krytyce nie tylko dlatego, że w izolacji zdaje się nie mieć większego znaczenia, czy rozmówca widziany na ekranie jest ulicę, czy kontynent dalej. Bezruch okazuje się nowym sposobem funkcjonowania.

W przeszłości jedna z największych w Europie fabryka maszyn i taboru kolejowego, obecnie przekształcana w usługowo-mieszkaniowy fragment miasta, budynki i historia Pafawagu oferuje istotny kontekst dla hasła „Nigdzie stąd nie pojedziecie”, zarówno jako ślad po innym porządku produkcyjnym i obieranym kierunku rozwoju, jak i w dosłownym badaniu historii mobilności. O ile są to istotne konteksty, zależy nam by wystawa w 2021 nie była ściśle poświęcona samemu Pafawagowi.

Przesyłając propozycję prosimy, by mieć na uwadze charakter dostępnych przestrzeni; ze względu na dużą kubaturę otwartych pomieszczeń i trudność w wydzieleniu indywidualnych pomieszczeń na poszczególne realizacje, jesteśmy zainteresowani propozycjami site-specific które uważnie przyglądają się konkretnemu miejscu. Przewidujemy także wykonanie realizacji na zewnątrz budynku.

Na zgłoszenia czekamy do 14 lutego pod adresem: konkurs@survival.art.pl