SURVIVAL 15

Audytorium Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego

ul. Fryderyka Joliot-Curie 14, Wrocław

Po raz 15. odbył się we Wrocławiu Przegląd Sztuki SURVIVAL – jeden z największych przeglądów sztuki w przestrzeni publicznej w Polsce.

15. edycja Przeglądu Sztuki SURVIVAL odbyła się w nieczynnym od wielu lat, modernistycznym budynku Audytorium Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego, zaprojektowanym w 1964 roku przez Krystynę i Mariana Barskich.

Hasłem 15. Przeglądu było Rozwarstwienie, termin używany w historii sztuki w procesie tworzenia studium historyczno-artystycznego danego dzieła architektury. Propozycją jubileuszowej edycji SURVIVALU jest przyjrzenie się, poprzez pryzmat sztuki, tematowi rozwarstwienia miasta w rozumieniu symbolicznym, nie tylko w odniesieniu do architektury, ale i w kontekście przemian społecznych i gospodarczych.

Historia Wrocławia jest w końcu historią niełatwą. Śledząc przykłady przemian w mieście, mieliśmy i mamy do czynienia nie tylko z historią rozwoju i postępu, lecz także bardzo często z historią destrukcji, dezintegracji, rozpadu.

W idei 15. edycji SURVIVALU istotną rolę odegrały zatem pojęcia tektoniki i atektoniki, które w odniesieniu do dzieła artystycznego (czy architektonicznego bądź plastycznego) mówią o spójności i jednolitości kompozycji lub ich braku. Tektonika i atektonika zyskują szczególne znaczenie w kontekście miejsc: zachowanego w niemalże nienaruszonym stanie Audytorium Chemii, które projektowane było w sposób kompleksowy (od bryły budynku po najdrobniejsze detale: krzesła, ławki, system oświetlenia etc.) oraz sąsiadującego z nim, bliźniaczego budynku Audytorium Matematyki, który na skutek renowacji utracił architektoniczną i artystyczną spójność.

Również samo znaczenie „warstw” można za pomocą sztuki interpretować na wielu płaszczyznach: w nawiązaniu do tematyki społecznej, w kontekście migracji (np. mieszających się i nawarstwiających tożsamości) i procesu budowania tożsamości (także tej narodowej) czy też w nawiązaniu do zagadnień artystycznych natury czysto formalnej.

Dla idei 15. SURVIVALU istotne było także pojęcie modernizmu oraz wątki związane z tematem chemii i reakcji chemicznych, zarówno w odniesieniu do związków nauki i sztuki, jak i w odniesieniu do relacji międzyludzkich.

Na wystawie zostało zaprezentowanych ponad 40 projektów artystycznych różnego rodzaju: obiektów, instalacji dźwiękowych, performansów czy projekcji wideo. Tegoroczny SURVIVAL był też okazją, by przypomnieć sylwetkę i twórczość Romana Pawelskiego – autora znanej wszystkim wrocławianom rzeźby pt. Atom, znajdującej się przed budynkiem Audytorium.

W programie nie zabrakło debat, warsztatów czy pokazów filmowych.

Z kolei działania zaplanowane w ramach Sceny Dźwiękowej skoncentrowały się na związkach dźwięku z architekturą. Sale wykładowe Audytorium posiadają w pełni zachowaną oryginalną adaptację akustyczną, więc w programie znalazły się performansy wykorzystujące właściwości tych pomieszczeń, a także cykl wykładów i spacerów dźwiękowych poświęconych aspektom dźwiękowym wrocławskiej architektury.

Szczególne znaczenie dla 15. edycji SURVIVALU zyskał projekt kuratorski fundacji Jednostka Architektury (realizowany wspólnie z SARP Wrocław) zatytułowany Jest Chemia! – seria działań mających na celu przywrócenie dawnego blasku budynkowi Audytorium.

Do akcji mogła się włączyć publiczność, wspierając finansowo realizację poszczególnych projektów (m.in. przywrócenie oryginalnej iluminacji podniebienia audytorium czy odtworzenie rabatki kwiatowej).

 

Artyści:

Monika Aleksandrowicz / Karolina Balcer / Maciej Bączyk / Agata Ciastoń i Paweł Bąkowski / Maks Cieślak / Róża Duda, Michał Soja / Krzysztof Furtas / Michał Gdak / grupa Centrala (Simone De Iacobis, Małgorzata Kuciewicz + Aleksandra Kędziorek) / grupa ETC / grupa Silesium (Maciej Albrzykowski, Grażyna Jaskierska-Albrzykowska, Anna Kołodziejczyk, Anna Kowalska-Szewczyk, Kamil Moskowczenko) / Łukasz Huculak / Joanna Janiak / Anastazja Jarodzka, Patrycja Sap / Jednostka Architektury (Patryk Kusz, Marta Mnich, Mikołaj Smoleński) / Paweł Karpiński / Małgorzata Kazimierczak / Monika Konieczna / Kasper Lecnim / Grzegorz Łoznikow / Agnieszka Mastalerz / Iwona Ogrodzka / Dominika Oleś, Jędrzej Borowski / Łukasz Paluch / Alicja Patanowska, Beniamin Głuszek / Łukasz Patelczyk / Roman Pawelski / Pracownia Badań Pejzażu Dźwiękowego UWr / Kasia Proniewska-Mazurek / Paweł Romańczuk, Małe Instrumenty Samoróbka / Tomasz Skórka / Aleksandra Sojak-Borodo / Grzegorz Stefański / Tytus Szabelski / Michał Szota / Karolina Szymanowska / Sabina Wacławczyk / Marek Wagner / Maja Wolińska / Marcelo Zammenhoff / Ewa Zwarycz

 

KURATORZY: Anna Kołodziejczyk, Anna Stec, Michał Bieniek
kurator Sceny Dźwiękowej: Daniel Brożek
kuratorzy zewnętrzni:
Jednostka Architektury (Marta Mnich, Mikołaj Smoleński, Patryk Kusz)
Kamil Moskowczenko

 

23.06. 2017, PIĄTEK
19.00‒24.00
wystawa
19.00‒…
klub festiwalowy

19.00
otwarcie 15. edycji Przeglądu

20.00
performans: MotyloFenyloetyloAnima / Monika Konieczna / hol Audytorium

20.30
performans: Pompa chlorofilowa / Joanna Janiak / duża sala audytoryjna

24.06.2017, SOBOTA
11.00‒24.00
wystawa
19.00‒…
klub festiwalowy

11.00
warsztaty dla dzieci: Laboratorium modernizmu / wykład + spacer / start: duża sala audytoryjna / obowiązują wcześniejsze zapisy: hello@stowarzyszeniepakt.pl

14.00
oprowadzanie kuratorskie / start: hol Audytorium

18.00
oprowadzanie po budynku Audytorium / prowadzenie: Krzysztof Ziental / start: duża sala audytoryjna

25.06.2017, NIEDZIELA
11.00‒22.00
wystawa
11.00‒ 23.00
klub festiwalowy

12.00
wykład: Dźwięk w architekturze ‒ naturalne rezonatory i interaktywne projekty multimedialne (lekcja słuchania #25 Pracowni Badań Pejzażu Dźwiękowego Uniwersytetu Wrocławskiego) / prowadzenie: dr inż. arch. Ewa Cisek / duża sala audytoryjna

13.30
spacer dźwiękowy: Akustyka przestrzeni publicznych Wrocławia / prowadzenie: dr Robert Losiak (Pracowni Badań Pejzażu Dźwiękowego Uniwersytetu Wrocławskiego) / start: hol Audytorium / obowiązują wcześniejsze zapisy: audiosfera@uni.wroc.pl
więcej: http://pracownia.audiosfery.uni.wroc.pl/

14.00
oprowadzanie kuratorskie / start: hol Audytorium

16.00
performans: Wykład z chemii: koncert utworów George’a Brechta / Grupa ETC / duża sala audytoryjna

18.00
oprowadzanie kuratorskie w języku angielskim

18.00
warsztat: Od samoróbki do wieloryba. Warsztaty krytyki sound artu (cz. 1) / prowadzenie: Jan Topolski (Glissando) / start: hol Audytorium / obowiązują wcześniejsze zapisy: magazyn.glissando@gmail.com
więcej: http://www.glissando.pl/aktualnosci/warsztaty-z-krytyki-sound-artu/

19.00
performans: Trójwarstwy / Paweł Romańczuk / duża sala audytoryjna

26.06.2017, PONIEDZIAŁEK
11.00 ‒ 22.00
wystawa
11.00 – 23.00
klub festiwalowy

14.00
oprowadzanie kuratorskie / start: hol Audytorium

17.15
wykład: Dzielnica czterech wyzwań ‒ projekty i realizacje budynków uczelnianych Krystyny i Mariana Barskich / prowadzenie: arch. Ewa Barska (wiceprezes SARP O. Wrocław) / duża sala audytoryjna

18.00
film: Competition / reżyseria: Angel Borrego Cubero / Hiszpania, 2013 / duża sala audytoryjna

19.45
debata: Konkurs – rozwiązanie idealne? / prowadzenie: arch. Beata Stobiecka (członek Zarządu SARP O. Wrocław), uczestnicy: Hanna Wróblewska (dyrektorka Zachęty Narodowej Galerii Sztuki), arch. Jacek Lenart (SARP O. Szczecin, Wiceprezes ds. legislacji Zarządu Głównego SARP), dr arch. Maciej Hawrylak (Przewodniczący Kolegium Sędziów Konkursowych SARP O. Wrocław, członek ZG SARP), arch. Piotr Fokczynski (Dyrektor Wydziału Architektury i Urbanistyki Urzędu Miasta we Wrocławiu, SARP O. Wrocław, vice przewodniczący Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów RP), arch. Michał Gdak (Instytut Dizajnu w Kielcach) / duża sala audytoryjna

18.00
warsztat: Od samoróbki do wieloryba. Warsztaty krytyki sound artu (cz. 2) / prowadzenie: Jan Topolski (Glissando) / start: hol Audytorium / obowiązują wcześniejsze zapisy

27.06.2017, WTOREK
11.00 ‒ 22.00
wystawa
11.00 – 22.00
klub festiwalowy

14.00
BAW! Baby Art Walk ‒ oprowadzanie po wystawie dla rodziców z małymi dziećmi / start: hol Audytorium

18.00
film: The Pruitt-Igoe Myth / reżyseria: Chad Freidrichs / USA, 2011 / 1,19 h / duża sala audytoryjna

19.45
debata: Czy naprawdę jest chemia? / prowadzenie: Michał Duda, uczestnicy: Agata Chmielowska (MKZ), dr hab. Rafał Eysymontt (Uniwersytet Wrocławski), dr Agata Gabiś (Uniwersytet Wrocławski), arch. Marta Mnich (fundacja Jednostka Architektury, pracownia Vroa), dr arch. Łukasz Wojciechowski (fundacja Jednostka Architektury, pracownia Vroa)/ duża sala audytoryjna

ARTYŚCI:

Monika Aleksandrowicz / Karolina Balcer / Maciej Bączyk / Agata Ciastoń i Paweł Bąkowski / Maks Cieślak / Róża Duda, Michał Soja / Krzysztof Furtas / Michał Gdak / grupa Centrala (Simone De Iacobis, Małgorzata Kuciewicz + Aleksandra Kędziorek) / grupa ETC / grupa Silesium (Maciej Albrzykowski, Grażyna Jaskierska-Albrzykowska, Anna Kołodziejczyk, Anna Kowalska-Szewczyk, Kamil Moskowczenko) / Łukasz Huculak / Joanna Janiak / Anastazja Jarodzka, Patrycja Sap / Jednostka Architektury (Patryk Kusz, Marta Mnich, Mikołaj Smoleński) / Paweł Karpiński / Małgorzata Kazimierczak / Monika Konieczna / Kasper Lecnim / Grzegorz Łoznikow / Agnieszka Mastalerz / Iwona Ogrodzka / Dominika Oleś, Jędrzej Borowski / Łukasz Paluch / Alicja Patanowska, Beniamin Głuszek / Łukasz Patelczyk / Roman Pawelski / Pracownia Badań Pejzażu Dźwiękowego UWr / Kasia Proniewska-Mazurek / Paweł Romańczuk, Małe Instrumenty Samoróbka / Tomasz Skórka / Aleksandra Sojak-Borodo / Grzegorz Stefański / Tytus Szabelski / Michał Szota / Karolina Szymanowska / Sabina Wacławczyk / Marek Wagner / Maja Wolińska / Marcelo Zammenhoff / Ewa Zwarycz

Audytorium Chemii zostało zaprojektowane przez Krystynę i Mariana Barskich jako jeden z trzech obiektów (wraz z sąsiadującymi 10-kondygnacyjnym wieżowcem i 3-kondygnacyjnym laboratorium) składających się na zwycięski projekt w konkursie na zagospodarowanie placu Grunwaldzkiego organizowanym przez SARP (Stowarzyszenie Architektów Polskich) w 1964 roku.

Budynki powstały w latach 1970-71 i razem z położonymi nieopodal, wzdłuż linii brzegowej Odry, budynkami Instytutu Matematyki (i bliźniaczym audytorium) składały się na nowoczesny w tamtym czasie kompleks akademicki.

Dwukondygnacyjny budynek Audytorium z tarasem od strony Odry jest niemal całkowicie przeszklony, co podkreśla lekkość bryły. Z zewnątrz uwagę przykuwa masywna „donica” która służy do zbierania wody z rzygacza umieszczonego na dachu oraz umieszczona naprzeciw Audytorium rzeźba pt. „Atom” autorstwa Romana Pawelskiego (1975 r.).

Wnętrze (z obszernym holem i dwoma salami wykładowymi ułożonymi amfiladowo) zachwyca pod względem doboru użytych materiałów (drewno, granit, marmur, terakota) oraz dbałości jego twórców o detale. Większość elementów wyposażenia (krzesła, ławki, system oświetlenia) zostało bowiem zaprojektowanych przez architektów specjalnie z myślą o Audytorium, dzięki czemu wszystkie części składowe budynku tworzą spójną i harmonijną całość.

Mimo upływu lat Audytorium Chemii pozostaje nieustannie szczególnym miejscem na mapie architektury Wrocławia, jako wyjątkowy przykład kompleksowego projektowania i wybitne dzieło powojennego modernizmu, w którym forma wynika z funkcji.

Więcej zdjęć można pobrać tutaj.

 

Regulamin 15. Przeglądu Sztuki Survival

§ 1 – Postanowienia ogólne

 1. Organizatorem 14. Przeglądu Sztuki SURVIVAL, zwanego w dalszej części regulaminu „Przeglądem”, jest Fundacja ART TRANSPARENT – zwana w dalszej części „Organizatorem”.
 2. Przegląd odbędzie się w dniach 23-27.06.2017 w Audytorium Wydziału Chemii Uniwersytetu Wrocławskiego przy ulicy Fryderyka Joliot-Curie 14 we Wrocławiu.

§ 2 – Wybór prac

 1. Prezentowane podczas Przeglądu realizacje artystyczne wybierane są zgodnie z dwoma przyjętymi przez Organizatora zasadami: w drodze konkursu i w trybie odrębnego zaproszenia kuratorskiego. Po wyłonieniu/zaproszeniu projektu, w porozumieniu artysty z kuratorem, opracowana zostanie koncepcja prezentacji dzieła.
 2. W uzasadnionych przypadkach Organizator zastrzega sobie prawo do przedstawienia wybranych projektów wyłącznie w formie zgłoszeń, szkiców i dokumentacji.
 3. Kwalifikacja do Przeglądu przebiega dwuetapowo: w pierwszym etapie postępowania kwalifikacyjnego zgłoszenia sprawdzane będą pod względem formalnym, w drugim etapie pod względem merytorycznym.
 4. Ostateczny termin przyjmowania zgłoszeń mija 14 kwietnia 2017 r.
 5. Formularz Zgłoszeniowy jest dostępny na stronie www.survival.art.pl w formie elektronicznej, w zakładce HOME – FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY.
 6. Pole „Opis projektu” powinno zawierać nie więcej niż 1500 znaków. Jest to miejsce, w którym artysta opisuje ogólną ideę projektu.
 7. Pole „Specyfikacja techniczna” powinno zawierać proponowaną listę materiałów potrzebnych do zrealizowania projektu oraz szacunkowy koszt realizacji projektu.
 8. W formularzu należy załączyć wizualizację proponowanego projektu oraz portfolio lub CV artysty (opcjonalnie). Pliki powinny zostać przesłane w formacie jpg, png lub pdf i nie powinny przekraczać wielkości (?). Wizualizacje projektu mogą zostać opracowane z wykorzystaniem materiału fotograficznego zamieszczonego na survival.art.pl (w zakładce 15. PRZEGLĄD – DO POBRANIA).
 9. Pierwszeństwo w konkursie mają projekty, które nie były nigdy wcześniej publicznie prezentowane i zostały przygotowane specjalnie na jego potrzeby.
 10. Każdy Autor (zarówno indywidualny artysta, jak i grupa artystyczna) może zgłosić maksymalnie 3 projekty.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo swobodnego doboru prac, kierując się ich wartością artystyczną i założeniami Przeglądu.
 12. Organizator wybierze spośród nadesłanych zgłoszeń prace, które zostaną zaprezentowane w ramach Przeglądu. Formę i zakres prezentacji ustalą z Autorem nie później niż do dnia 31.05.2016.

§ 3 – Produkcja prac artystycznych

 1. Projekty eksponowane w trakcie trwania Przeglądu muszą być przygotowywane według harmonogramu produkcji przedstawionego przez Organizatora.
 2. Organizator zapewnia zwrot części kosztów wykonania realizacji artystycznej dla Przeglądu do wysokości uzgodnionej wcześniej kwoty zawartej w osobnej umowie cywilno-prawnej lub na podstawie faktur.
 3. Organizator, po wcześniejszych uzgodnieniach szczegółów technologicznych, zapewnia pomoc techniczną i organizacyjną przy montażu prac artystycznych.
 4. Kwestia zwrotu prezentowanych prac po Przeglądzie zależna jest od indywidualnych ustaleń z organizatorem.

§ 4 – Organizacja Przeglądu

 1. Organizatorzy zapewniają oprawę promocyjną wydarzeń.
 2. Organizatorzy zapewniają nadzór nad terenem Przeglądu, jednak nie gwarantują pełnej ochrony, ani nie ubezpieczają prac realizowanych w trakcie trwania Przeglądu. W szczególności Organizatorzy nie odpowiadają za szkody lub kradzież prac dokonanych przez osoby trzecie.
 3. Organizatorzy zapewniają bezpłatny nocleg dla artystów spoza Wrocławia na czas montażu prac po wcześniejszym uzgodnieniu terminu (organizatorzy zapewniają maksymalnie 2-3 noclegi, w standardzie hostelowym, w przypadku konieczności dłuższego pobytu, prosimy o kontakt).
 4. Organizatorzy zwracają koszty podróży do wysokości kosztu przejazdu pociągiem TLK, drugą klasą. Prosimy by artyści zgłaszający się do konkursu podali informację skąd będą jechać na Przegląd.
 5. Podstawowym warunkiem wzięcia udziału w Przeglądzie jest zawarcie pisemnej umowy z Organizatorem określającej charakter, zakres i termin wykonania artystycznej realizacji oraz sposób rozliczenia kosztów.
 6. Podczas Przeglądu organizowany jest konkurs na Nagrodę Publiczności, którego zasady określone są odrębnych regulaminem dostępnym na stronie survival.art.pl. Autor ma prawo zdecydować czy wyraża zgodę na wzięcie udziału w tym konkursie.

§ 5 – Prawa autorskie

 1. Autor, zgłaszając swoją pracę do Przeglądu, udziela Organizatorowi licencji na prezentację i promocję pracy w ramach Przeglądu oraz na umieszczenie jej w materiałach filmowych i fotograficznych dokumentujących Przegląd.
 2. Autorzy zachowują prawa autorskie i materialne do prezentowanych prac, a po zakończeniu Przeglądu mają prawo do ich odebrania. Prace artystyczne nie stają się własnością organizatora, lecz po upływie terminu określonego w umowie, Organizator ma prawo pozbyć się nieodebranych prac.
 3. Autor, zgłaszając pracę do Przeglądu, gwarantuje, że nie posiada ona wad prawnych oraz przyjmuje na siebie wszelkie ewentualne roszczenia osób trzecich związane z uchybieniami finansowo-prawnymi dotyczącymi zgłoszonej pracy.
 4. W przypadku prezentacji dzieła po Przeglądzie, tj. przy okazji innych wystaw, festiwali, wydarzeń kulturalnych itd., autor zobowiązany jest do podania we wszelkich materiałach informacji o tym, że dzieło powstało na zamówienie i ze środków 15. Przeglądu Sztuki SURVIVAL oraz Fundacji ART TRANSPARENT, a także do poinformowania Organizatorów Przeglądu Sztuki SURVIVAL o każdorazowej prezentacji dzieła.

§ 6 – Postanowienia końcowe

 1. Wypełnienie i przesłanie zgłoszenia do Przeglądu jest równoznaczne z akceptacją powyższego regulaminu.
 2. Wypełniając i odsyłając formularz zgłoszeniowy na stronie www.survival.art.pl, Autorzy wyrażają zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez Organizatora dla celów konkursu oraz organizacji Przeglądu, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. Dz. U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn. zm.)


 

15. edycja Przeglądu Sztuki SURVIVAL
hasło: Rozwarstwienie

OTWARCIE: 23. 06 (piątek), godz. 19

Audytorium Wydziału Chemii
Uniwersytetu Wrocławskiego
ul. Fryderyka Joliot-Curie 14,
Wrocław

dyrektor Przeglądu: Michał Bieniek

kuratorzy:
Anna Kołodziejczyk, Anna Stec,
Michał Bieniek

Sprawdź miejsce na mapie