Debata: Kultura czy zmiany klimatu?

Debata z udziałem praktyków kultury i specjalistów

TEMAT 💭 Kultura czy zmiany klimatu?| 22.10.2020 | 18:00 | debata online

🎤 Debata z udziałem praktyków kultury i specjalistów – przedstawicieli organizacji pozarządowych uczestniczących w projekcie: Zsófia Huszár (Pro Progressione), Petra Housková (Šopa Gallery), Franz Tišek (Kulturní centrum Řehlovice), Karolina Bieniek (Art Transparent), moderatorka: Agata Skrzypczyk (Halo.Radio)

Zsófia Huszár – menedżerka kultury zaangażowana w interdyscyplinarne projekty koncentrujące się na artystycznej reinterpretacji dziedzictwa kulturowego. Jej osobistą ambicją jest wykorzystanie zdobytego doświadczenia i wiedzy do reinterpretacji dziedzictwa naturalnego, w tym celu dąży do pogłębienia współpracy między organizacjami ekologicznymi i artystycznymi. Współautorka Wewnętrznego procesu zrównoważonego rozwoju – planu działania, który będzie realizowany jeszcze w tym roku. Jest otwarta na współpracę zarówno z profesjonalistami, którzy dostrzegają potencjał płynący z wykorzystania kreatywności i sztuki w celu wspierania inicjatyw na rzecz klimatu, jak również sceptykami.

Petra Housková jest artystką wizualną, ale w ostatnich latach działa głównie jako menedżerka kultury i kuratorka. Po uzyskaniu dyplomu magisterskiego w 2015 roku w Pracowni Malarstwa Współczesnego na Wydziale Artystycznym Politechniki Koszyckiej założyła galerię sztuki współczesnej Šopa, która obecnie należy do najważniejszych przestrzeni projektowych na Słowacji. Od 2015 roku pracuje jako kuratorka międzynarodowego programu rezydencyjnego K.A.I.R. Košice Artist. Podejmuje tematy wzajemnych powiązań, aby podkreślić potrzebę budowania świadomości społeczeństw odnośnie ich związku ze środowiskiem poza granicami własnego regionu, państwa lub narodu, ale także poza granicami gatunku ludzkiego . Współpraca i troska są ważne przy proponowaniu rozwiązań globalnych problemów, takich jak ubóstwo i zmiany klimatyczne, które mają wpływ na biosfery przekraczające granice państw.

Franz Tišek Brunner – menadżer kultury w Kulturni Centrum Rehlovice, rolnik ekologiczny w Górnej Austrii. W latach 2001/2002 zaangażowany w powstanie pomnika upamiętniającego ofiary Holocaustu w Terezinie, od tego czasu brał udział w różnych działaniach Kulturni Centrum Rehlovice i innych organizacji pozarządowych. Dzięki wsparciu finansowemu Cesko Nemecky Fond Budoucnost został ostatnio menadżerem kultury KCR. Studiował rzeźbę na Akademii Sztuk Pięknych w Wiedniu. www.kcrehlo.cz

Karolina Bieniek – doktor nauk społecznych, specjalistka w zakresie polityki zagranicznej, w tym polityki kulturalnej, animatorka kultury, trenerka. Prowadziła kilkadziesiąt projektów kulturalno-społecznych o zasięgu regionalnym, krajowym i międzynarodowym. Autorka szeregu artykułów naukowych publikowanych w kraju i za granicą. Koordynowała takie projekty jak: Stanisław Dróżdż: Ścieżki tekstu, Książki dla Gwinei, Przegląd Sztuki SURVIVAL, Mieszkanie Gepperta. Absolwentka międzynarodowego programu dla menadżerów kultury TANDEM. Laureatka m.in. konkursu 30 Kreatywnych Wrocławian 2017. Współautorka inicjatywy Kultura dla klimatu, której celem jest stworzenie przestrzeni dla intelektualnej i artystycznej wymiany na temat roli kultury w przeciwdziałaniu katastrofie klimatycznej.

Agata Skrzypczyk – dziennikarka, podróżniczka i ekonomistka. Specjalizuje się w ekologii, zrównoważonym rozwoju i energetyce odnawialnej, zawsze stawiając człowieka na pierwszym miejscu. W swoim portfolio ma reportaże opublikowane z Maroko, Ameryki Południowej, Europy i Stanów Zjednoczonych. Doświadczenie w energetyce odnawialnej zdobywała w Danii, Kanadzie i Ameryce Łacińskiej, a obecnie doradza firmom w zakresie komunikacji i edukacji ekologicznej. Laureatka transatlantyckiego stypendium dziennikarskiego, uczestniczka kongresów i paneli związanych z walką o klimat. Knuje jak połączyć globalną wiedzę z lokalnymi działaniami na rzecz zrównoważonej przyszłości.

ℹ️ Projekt „V4 Culture for Climate – Social Scene of the 18th Edition of the SURVIVAL Art Review” jest współfinansowany przez rządy Czech, Węgier, Polski i Słowacji w ramach Grantów Wyszehradzkich Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego. Misją funduszu jest promowanie pomysłów na zrównoważoną współpracę regionalną w Europie Środkowej.

Transmisja online: FB Przegląd Sztuki SURVIVAL [PL]

Live stream: FB Art Transparent [ENG]

Dołącz do nas na Facebooku.